Skip to main content
Kroongetuigen van het Evangelie

Hoe gebruik ik de Bijbelstudies?

Keuze

Bij iedere naam in het menu aan de rechterzijde van deze pagina vindt men een Bijbelstudie met daarbij de submenus Verwerking, Vragenrubriek en Bijlagen.
Voor persoonlijk gebruik en voor gebruik in bijbelstudiegroepen kan ieder zelf keuzes maken uit dit materiaal.

LEREN: De compacte Bijbelstudies met veel tekstverwijzingen nodigen uit tot zelfstandige bijbelstudie. Daarbij kan men ook de vragen en antwoorden uit de Vragenrubriek betrekken. Bij bespreking in een groep, kan het submenu Verwerking helpen om aandachtspunten voor de bespreking te vinden.

LUISTEREN: Bij elke Bijbelstudie is een Audioles gevoegd. Deze kan gemakkelijk beluisterd worden in combinatie met die Bijbelstudie (3 blokjes van gemiddeld 20 minuten bij elk van de drie onderdelen van de Bijbelstudie).

LEZEN: In de Bijlagen vindt men algemene onderwerpen behandeld die samenhangen met één of meer van de Bijbelstudies. Hierin worden ook veelgestelde vragen beantwoord. 

Printen en downloaden

Gebruik het materiaal rechtstreeks op de website of print het desgewenst uit. De audio-opnames zijn via het menu Audiocursus te downloaden om ze ook elders te kunnen beluisteren.