Skip to main content
Bijbelstudie omhoog kijken hebreeen

OMHOOG KIJKEN

De tweede Bijbelstudie is gewijd aan de hemelse Hogepriester. De vervulling van beloften en de hoop van alle gelovigen.

Dit is een belangrijk inhoudelijk thema uit de brief aan de Hebreeën: de voorbede van de hemelse hogepriester Jezus Christus.

Speciale aandacht voor het onderwijs van de brief over de Grote Verzoendag in hoofdstuk 7-9.