Skip to main content
Bijbelstudie omhoog kijken hebreeen

Geloven is omhoog kijken

Deze lesavond hopen we twee onderwerpen te bespreken:
1. De hogepriester en Grote Verzoendag (blok 1 en 2)
2. De hogepriester en Psalm 110 (blok 3) 

Ter voorbereiding kunt u Leviticus 16 lezen. Het is handig om voor uzelf een overzicht te maken van de gang van zaken op Israëls Grote Verzoendag. Vier trefwoorden springen eruit: offeren; het heiligdom binnengaan; verzoening bewerken; terugkomen.
 

Beluister hier de opname van het eerste deel

 

De schrijver van de brief aan de Hebreeën tekent het werk van Christus aan de hand van het ritueel op de Grote Verzoendag.
Hij bespreekt Goede Vrijdag in termen die aan de Grote Verzoendag zijn ontleend. In het eerste blokje bespreken we daarom Heb 13,9-14; vooral 11-12.
 
 
 
Beluister hier de opname van het tweede deel

De auteur bespreekt ook de hemelvaart van Christus in bewoordingen die herinneren aan de Grote Verzoendag.
In het tweede blokje bespreken we daarom delen uit Hebreeën 9, waarin de winst van Christus’ hemelvaart wordt verwoord. We richten ons vooral op 9,7.11-12.24 en 28. Probeer vertrouwd te raken met het betoog in Hebreeën 9 door te lezen en te herlezen; dat is de beste voorbereiding. 

 

Beluister hier de opname van het derde deel

In blok 3 bespreken we de manier waarop de auteur Psalm 110 in zijn betoog verwerkt.
 
Blok 3: de aanhalingen van Psalm 110 in de brief aan de Hebreeën
Heb 1,3; 1,13; 2,17; 3,1; 4,14-16; 5,1-10; 6,20-7,28
We concentreren ons vooral op Hebreeën 7, waar de schrijver Jezus tekent als nieuwe Melchisedek.
Zorg dat u vertrouwd bent met Psalm 110; met Genesis 14,17-24 en met het betoog van Hebreeën 7.
Schrijf voor uzelf de punten op waarin Jezus als nieuwe Melchisedek de hogepriesters naar de orde van Aäron overtreft.