Skip to main content

Bijbelstudie over Bijbelboek hebreeen

VOLHOUDEN door in geloof te zien wat niet gezien wordt

De eerste Bijbelstudie is gericht op het thema van het zien en niet zien. Om vol te houden in het geloof moeten de gelovigen zich bewust zijn van de beperktheid van hun zicht op wereld en geschiedenis. Heel veel onttrekt zich aan onze ogen: het is de onzichtbare wereld van God. De Bijbel spreekt veel over deze onzichtbare wereld en de brief aan de Hebreeën herinnert ons daar aan.