Skip to main content

Bijbelstudie over Bijbelboek hebreeen

Geloven is volhouden

Deze Bijbelstudie bestaat uit drie delen of blokjes.

Ter voorbereiding kunt u de passages uit de brief lezen die hierbij ter sprake komen:
1 Heb 10,39-11,1 en 2,8-9
2.1 Heb 13,22
2.2 Heb 5,11-14; 6,10; 10,32-34; 13,18-19
2.3 Heb 2,1-4; 13,7; 10,36; 6,6; 11,31
2.4 Heb 3,12-14; 6,4-8; 10,19-39; 12 en 13
2.5 Heb 9,6-9; 10,1-3; 13,9-14
2.6 Heb 13,24
2.7 wandeling door de hele brief
2.8 idem
3 Heb 12,22-24

 

Beluister hier de opname van het eerste deel.

1 Bespreking van de vraag waarom de brief aan de Hebreeën een plaats verdient in de rugzak van elke christen. Wat verbindt christenen van de 21e eeuw met de Hebreeën, christenen uit de eerste eeuw?
Aandacht voor het thema van zien en niet zien (lees 11,1; 2,8-9)

 

Beluister hier de opname van het tweede deel

2 Bespreking van de inleidingsvragen:
2.1 Wat voor soort boek is het, tot welk genre behoort het?
2.2 Wie is de auteur?
2.3 Aan wie is het geschreven?
2.4 Naar aanleiding waarvan is het geschreven?
2.5 Wanneer is het geschreven?
2.6 Waar is het verzonden?
2.7 Indeling en structuur
2.8 Benutten van het Oude Testament

 

Beluister hier de opname van het derde deel

3 Terugkoppeling op het thema: zien en niet-zien
Toespitsing op Heb.2,8-9 en 12,22-24