Skip to main content

banner Christus de Zoon van God

Heer der heren, de zoon van David

TWEE NAMEN GEVEN AAN DAT ONZE HEILAND ALLE MACHT HEEFT.

In de eerste plaats de naam HEER DER HEREN. Het is de hoogste naam die bestaat en Hij heeft deze gekregen als kroon op zijn lijden en sterven. Het is zijn erenaam.
In de tweede plaats de naam ZOON VAN DAVID. Dit is zijn beloftevolle familienaam. Hij is de beloofde en lang verwachte Koning.
Beide namen spreken uit dat onze Heiland de geschiedenis stuurt en verlost. Hij brengt de vrede op aarde.