Skip to main content

banner Jezus de zoon van de mens

Jezus, De zoon van de mens

TWEE NAMEN WIJZEN ONZE HEILAND AAN ALS MENS.

In de eerste plaats de naam JEZUS. Het is zijn roepnaam waarmee Hij op aarde door ieder genoemd werd en waarmee Hij tot vandaag toe door velen wordt aanbeden.
In de tweede plaats de naam DE ZOON VAN DE MENS. Dit is de naam waarmee Jezus zichzelf vaak heeft aangeduid toen Hij op aarde was. Het is een raadselachtige zelfaanduiding. Een schuilnaam!
Beide namen getuigen ervan, dat de mens die in Betlehem werd geboren redding brengt aan de mensheid.