Skip to main content

Barnabas een van de twaalf kroongetuigen van het evangelie

Barnabas: Jeruzalem en Antiochië

Verwerkingsblad voor groepsbespreking

Ga vanuit de bijbel naar het thema toe: lees Handelingen 15,1-12

Een lied om te zingen:

De kerk van alle tijden
kent slechts één vaste grond:
't is Christus, die door lijden
zijn volk aan zich verbond.
Om haar als bruid te werven,
kwam hij ten hemel af.
't Was Hij die door zijn sterven
aan haar het leven gaf. 

Uit ieder volk verkoren,
toch in haar Heiland één,
is zij door Hem herboren,
blijft dit haar kracht alleen:
één Geest, één vast vertrouwen,
één doop, één heilge dis,
één Heer op wie te bouwen,
haar troost en rijkdom is.

Gereformeerd Kerkboek (2006) lied 119:1,2

Het thema kun je bespreken aan de hand van de volgende punten: 

 

1. De christenen uit de Joden gaan de onbesneden christenen uit de volken erkennen als geloofsgenoten.  Voor ons misschien vanzelfsprekend, maar in feite één van de grootste wonderen na Pinksteren! Waarom eigenlijk? Licht dit toe. En hoe zou je een verband leggen met het gebed van onze Heiland voor zijn apostelen in Johannes 17,12-21?

2. Als christenen uit de heidenen gaan we behoren bij Israël. Vanouds het volk van Gods verbond. Lees Efeziërs 2,11-13 en 2,19. Voel je je als christen ook een onderdeel van dat Israël? Wat betekent het voor je dat je geen vreemdeling of gast meer bent, maar burger (Efez.2,19)?

3. Sommigen zeggen dat er twee wegen zijn naar God: de Joodse en de christelijke (zie bijvoorbeeld onderstaand citaat). Wat is jouw mening daarover?

(Op de Duitse Kirchentag in Stuttgart, 2015, zijn messiasbelijdende Joden niet welkom. Het Duitse persbureau Idea meldt): `Het bestuur van het tweejaarlijkse festival besloot Messiasbelijdende Joden te weren omdat zij Joden zouden willen bekeren tot het christelijk geloof. Dat zou de dialoog tussen joden en christenen schade toebrengen. Hun hoogmoedige houding zou in strijd zijn met het zelfverstaan van de kerkendag. De belijdenis van het christelijk geloof dat Jezus voor iedereen gestorven is, mag niet tot de conclusie leiden dat het joden en jodinnen ontbreekt aan het heil, als zij deze belijdenis niet delen’.

4. Anderen zeggen dat het Oude Testament het boek van de Joden is en dat de synagoge onze moeder is. Wat is jouw mening daarover (betrek hierbij ook Gal.4,26-28)?

5. Ken je joodse christenen? Wat kun je over ze vertellen? En wat zouden zij vertellen over ons? 

 

6. Je ziet hier een foto van een rabbijn bij de Klaagmuur in Jeruzalem. Bij hem staat paus Benedictus XVI (2005-2013). Paus Johannes XXIII (1958-1963) zei eens tegen een Joodse rabbijn:  `Ik ben Jozef, uw broeder’. Volgens sommigen had hij tegen deze Jood moeten zeggen: `U bent Jozef, mijn broeder, die ik naar Egypte heb verkocht’. Wat bedoelde Johannes XXIII? En wat wordt bedoeld met die kritische opmerking?

Wat zou je er van vinden wanneer een paus bij de Klaagmuur in Jeruzalem tegen een rabbijn zou zeggen: `Onze broeder komt uit Betlehem’.

In één woord!

Aan het eind van de bespreking kan ieder eerst voor zichzelf op een blaadje het woord schrijven dat het beste samenvat wat je uit deze Bijbelles meeneemt voor jezelf. Schrijf daarna de woorden die ieder koos op een groter blad papier. Kijk of je daar samen een kernwoord uit kunt kiezen dat door meer of door iedereen wordt herkend.

Je kunt het meest herkende woord op een vaantje schrijven met de kleur van deze drie Bijbellessen (goud). Op den duur krijg je een slinger met twaalf vaantjes in vier kleuren: het snoer dat je groepsavonden verbindt.

Samen danken met de apostel voor de heidenen

Sluit af met gezamenlijk gebed:

Onze hemelse Vader door Jezus Christus. Eens waren wij, die van afkomst heidenen zijn, niet met uw Zoon verbonden. We hadden ook geen deel aan het burgerschap van Israël en waren niet betrokken bij de verbondssluitingen en de beloften die daarbij hoorden. Onze voorvaderen leefden in een wereld zonder hoop en zonder God.
Maar nu zijn wij, die eens ver weg waren, in Christus Jezus dichtbij gekomen, door zijn bloed. Want Hij is onze vrede, Hij die met zijn dood de twee werelden één heeft gemaakt, de muur van vijandschap ertussen heeft afgebroken en de wet met zijn geboden en voorschriften buiten werking heeft gesteld, om uit die twee in zichzelf één nieuwe mens te scheppen. Zo bracht Hij vrede en verzoende Hij door het kruis beide in één lichaam met God, door in zijn lichaam de vijandschap te doden.
Vrede kwam Hij verkondigen aan ons die als heidenen ver weg waren en vrede aan hen die als Israëlieten dichtbij waren: dankzij Hem hebben wij allen door één Geest toegang tot U, o Vader.
Wij zijn geen vreemdelingen of gasten meer, maar burgers, net als de heiligen, en huisgenoten van U, o God, gebouwd op het fundament van de apostelen en profeten, met Christus Jezus zelf als de hoeksteen.
Vanuit Hem groeit het hele gebouw, steen voor steen, uit tot een tempel die gewijd is aan U, Heer. Zo worden we in Hem samen opgebouwd tot een plaats waar U, o God woont door uw Geest.
U komt de eer toe, in de kerk en in Christus Jezus, tot in alle generaties, tot in alle eeuwigheid. Amen.

Efeziërs 2,12-22; 3,21.