Barnabas een van de twaalf kroongetuigen van het evangelie

Bijbelstudie over Bijbelboek hebreeen

Waarom werd Timoteüs (nog) besneden?

Vraag

Heidenen die gelovig werden hoefden niet besneden te worden. Waarom heeft Paulus Timoteüs toch besneden? De synode in Jeruzalem had immers uitgesproken dat de besnijdenis niet meer noodzakelijk was!

ANTWOORD

Het werkelijke leven is gecompliceerder dan het van verre afstand vaak lijkt. Vanuit de 21ste eeuw zien we maar één simpele keuze: de besnijdenis is nog verplicht of niet meer. Bij nader toezien blijkt echter dat je onderscheid moet maken tussen de besnijdenis van de christenen uit de heidenen en die uit de Joden. Vervolgens stuit je op de besnijdenis van Timoteüs: weer een geval apart. Het lijkt zo vlak na de uitspraak van Handelingen 15 dat Paulus rechtlijnig en principieel de besnijdenis van Timoteüs in Handelingen 16 had moeten afwijzen. Maar het ligt ingewikkelder. Timoteüs had besneden móeten zijn bij zijn geboorte: zijn moeder was Joods en dan hoort hij bij Israël. Wanneer zijn moeder misschien die plicht niet kon nakomen omdat haar heidense man dat weigerde, had Timoteüs zelf de besnijdenis moeten laten voltrekken toen hij wat ouder werd. Kortom: Timoteüs was voor de Joden net zoiets als voor de christenen een `niet gedoopte christen' zou zijn. En dan komt hij tot geloof in Christus, maar niet als heiden. Hij komt tot dat geloof als `niet besneden Jood'! Wanneer Paulus deze jongeman onbesneden zou hebben meegenomen bij zijn prediking in de synagogen, zou hij de indruk hebben gewekt dat hij in feite `ontrouw aan Mozes' in de hand werkte (verg. de verdenking in Handelingen 21,21). Ter wille van de goede naam van het evangelie, wordt Timoteüs daarom alsnog (!) besneden: als Joodse medewerker gaat hij nu zonder blaam met Paulus de synagogen binnen. Zo kan hij meewerken aan de verbreiding van het apostelbesluit, dat christenen uit de heidenen niet besneden hoeven te worden. Zonder dat er argwaan rijst over de eigenlijke bedoeling van Paulus en Silas!

Afdrukken