Skip to main content

Bartimeüs een van de twaalf kroongetuigen van het evangelie

BARTIMEÜS

De wonderen van Jezus en van zijn apostelen in zijn naam laten ons zien dat Hijzelf de deur is naar het hemelrijk. Het zijn moedgevende tekenen. Toen Bartimeüs het licht in zijn ogen terugkreeg, zag hij eerst nog maar alleen de aarde en de wereld van de mensen. Maar in zijn hart had hij een grotere verwachting. Hij verwachtte van deze Jezus niet minder dan het hemelrijk.


Wonderen: tekenen van het koninkrijk van de Messias
De Bijbelstudie is gewijd aan de wonderen die Jezus op aarde deed. Ze trokken aandacht. Jezus genas allen die tot Hem kwamen. Er waren geen grenzen aan zijn kunnen. Toch veranderde Hij niet de hele wereld. Geloof is nodig om aan deze wonderen deel te krijgen. Ze waren ook ondergeschikt aan de prediking van het hemelrijk. Wat betekenen zij voor ons vandaag? Hoe is Bartimeüs een teken?