Skip to main content

Dionysius een van de twaalf kroongetuigen van het evangelie

DIONYSIUS

In de eerste eeuw was het christendom nog onbekend en de volken waren volledig onder het beslag van de afgoden, de filosofie en de daardoor beheerste cultuur. Hoe bereikten de eerste predikers die wereld? Een man die ons dat heel goed zou kunnen vertellen is Dionysius,een belangrijk raadsheer in Athene. Hij heeft Paulus beluisterd op de Areopagus en kwam tot geloof: wat kreeg hij als heiden te horen van deze apostel?

 
De Schepper en de volken
De Bijbelstudie is gewijd aan de vraag op welke manier de apostelen de volken benaderen bij hun prediking van het evangelie. In het boek Handelingen vinden we twee duidelijke voorbeelden voor de manier waarop het evangelie de heidenen bereikte (in de binnenlandse provinciestad Lystra en in het culturele centrum Athene). Bij beide komt de herinnering aan God de Schepper en aan zijn ononderbroken bemoeienis met de volken ter sprake. Hier is de vooronderstelling te vinden voor de prediking van het goede nieuws over Messias Jezus. Dit past bij de boodschap van het Oude Testament. De volken waren nooit uit het blikveld verdwenen. En Jeruzalem mocht altijd al een baken zijn voor alle volken. Verdere onderbouwing vinden we in het eerste hoofdstuk van Paulus’ brief aan de Romeinen waar hij schrijft over Gods conflict met de wereld en haar hoofdstad Rome.