Skip to main content

Johannes een van de twaalf kroongetuigen van het evangelie

JOHANNES

Johannes, de apostel, is de laatste Kroongetuige. Hij overleefde alle andere. Hij mocht zo lang leven dat hij alles meemaakte in de eerste eeuw. We kunnen ook zeggen: hij moest zo lang leven, dat hij tenslotte eenzaam achterbleef aan het einde van die eeuw, als balling op Patmos. Het laatste visioen dat Johannes daar opschrijft is dat over het nieuwe Jeruzalem dat neerdaalt uit de hemel.

 
In Israël ingelijfd
De Bijbelstudie bespreekt de vraag hoe de verhouding is tussen het oude volk Israël en de christelijke gemeenschap uit de heidenen. Johannes begon zijn leven als visser in het Joodse Galilea: zijn leven eindigt in Efeze temidden van vele christenen uit de heidenen. Is Israël achtergebleven? En is het Nieuwe Verbond in Christus’ bloed een nieuwe Start, waarmee het verleden wordt afgesloten? Dit zou betekenen dat christenen uit de Joden een overstap moeten gaan maken naar een ander volk. Wanneer dit echter onjuist is, hoe is dan de betekenis van het Oude Testament voor het Nieuwe Verbond? En hoe verhoudt zich de christelijke kerk tot Israël? Johannes ziet het samenkomen in de visioenen die hij ontvangt.