Skip to main content

Johannes een van de twaalf kroongetuigen van het evangelie

Jakob: zijn naam wordt Israël!

Vraag

Wanneer Paulus spreekt over een `tweeërlei Israël' is dat vreemd: Er was toch maar één aartsvader?

ANTWOORD

Zijn naam was Jakob (Genesis 25,24-26). Toch heet het volk niet `Jakobieten' (verg. Kanaänieten, Edomieten enz. enz,), maar Israëlieten. Die naam geeft niet allereerst afstamming aan, maar wijst op geestelijke verbondenheid met Israël: de strijder met God, de geloofsheld (Genesis 32,23-33). Wie naar Israël heet, moet dat ook willen wezen! Jakobiet ben je door geboorte, Israëliet door geloof!