Johannes een van de twaalf kroongetuigen van het evangelie

Hoop en gebed voor het nog ongelovige deel van Israël: geef dat eens handen en voeten!

Vraag

U zegt dat wij voor het niet gelovige, verharde deel van Israël hoop en gebed mogen hebben. Maar hoe geeft u dat handen en voeten?

ANTWOORD

Hoop en gebed hebben geen handen en voeten. Die hebben alleen vleugels.
De hoop vliegt naar het veilige nest van Gods beloften.
En het gebed vliegt omhoog naar het wierookaltaar in de hemel.

Hoop en gebed hoef je niet in je handen te houden.
Het is als een mail die je verstuurt waarvan geen kopie wordt opgeslagen en waarvan je geen leesbevestiging krijgt.
Zorg dus dat je de naam van de Geadresseerde heel goed kent en heel goed schrijft!

Afdrukken