Skip to main content

Johannes de Doper een van de twaalf kroongetuigen van het evangelie

JOHANNES DE DOPER

Het evangelie is al zo lang in de wereld, dat we het misschien gewoon vinden. Zo gewoon dat je het ook ongemerkt aan je voorbij zou kunnen laten gaan. Met deze vrijblijvendheid van de moderne tijd is het evangelie niet begonnen! Toen het aankwam in deze wereld, ging een heraut eraan vooraf. Hij had voor alle mensen een dwingende oproep: 'Doe boete, want het hemelrijk is op handen.' Johannes sprak niet vrijblijvend: hij was een boetprofeet.


Profeet van het begin
De Bijbelstudie gaat breder in op de betekenis van Johannes de Doper als profeet van het begin. Hij was een zeer imponerende gestalte in Israël. Waaraan dankte hij dit eigenlijk? Om hem goed te begrijpen, moeten we oog krijgen voor zijn zending en zijn plaats als getuige. Daardoor werd hij de grootste profeet. Zo is hij de sluitsteen van het Oude Verbond en de klankbodem voor het nieuwe Evangelie.