Johannes de Doper een van de twaalf kroongetuigen van het evangelie

De Johannes-doop in Efeze, Handelingen 19,1-7

Vraag

Uit Handelingen 18:24-28 blijkt dat de geleerde Apollos alleen nog maar bekend was met de doop van Johannes en op grond daarvan de leer over Jezus kon uiteen zetten. Priscilla en Aquila hebben hem toen nader onderricht over de gekomen Christus ('de Weg'). Ik heb over deze geschiedenis de volgende vragen:

  1. Hoe kon het dat Apollos in deze tijd nog niet van de gekomen Christus wist?
  2. De Efeziërs waren gedoopt met de doop van Johannes. Het ligt gezien het gedeelte uit Hand. 18 m.i. voor de hand dat die door Apollos was bediend. Maar was die doop dan toch niet eenmalig door Johannes in de Jordaan? En werd ze toch ook door anderen bediend in/met ander water?
  3. Hoe kan het dat na het nadere onderwijs van Priscilla en Aquila aan Apollos, die 12 Efeziërs nog steeds niet verder waren dan de doop van Johannes?

ANTWOORD

  1. Blijkbaar was het evangelie over Jezus Christus nog niet in Alexandrië aangekomen voordat Apollos vandaar vertrok naar Efeze (Handelingen 18:24-25).
  2. Er is geen reden om te denken dat de ongeveer 12 mannen die Paulus in Efeze aantrof, gedoopt waren door Apollos. Efeze was een grote stad en het is heel goed mogelijk dat Apollos en deze 12 mannen elkaar niet kenden. Zij kunnen heel goed in Palestina door Johannes of door leerlingen van Johannes gedoopt zijn en daarna naar Efeze zijn (terug)gereisd omdat ze daar hun werk hadden.
  3. Priscilla en Aquila hebben wel Apollos ontmoet en hem de weg van God nauwkeuriger uitgelegd, maar niet de ongeveer 12 mannen.

Kortom: het verhaal over Apollos in Handelingen 18:24-28 staat geheel los van het verhaal over de ongeveer 12 mannen in Handelingen 19:1-7.

Afdrukken