Johannes de Doper een van de twaalf kroongetuigen van het evangelie

Johannes als naamgever van kerken

VRAAG

In de rooms-katholieke cultuur, van o.a. Belgie en Nederland, wordt in de naamgeving voor kerken en scholen vaker de naam van Johannes de Doper (St. Jan de Doper) gebruikt, dan in de protestantse cultuur.
Is hier een speciale reden voor te geven?

ANTWOORD

Het is inderdaad opvallend dat Johannes de Doper juist in het protestantisme zo weinig genoemd wordt en niet veel aandacht krijgt. Dit is niet alleen in de rooms-katholieke omgeving anders, maar het ligt ook anders binnen de oosters orthodoxe christenheid. Misschien heeft het ermee te maken dat in de protestantse wereld na de beeldenstorm in het algemeen minder aandacht is voor profeten en heiligen. Het hervonden 'door Christus alleen' kan tot overreactie geleid hebben. Het blijft echter moeilijk om voor complexe historische veranderingen kortweg één reden aan te geven.

Afdrukken