Johannes de Doper een van de twaalf kroongetuigen van het evangelie

De proselietendoop

VRAAG

Is het mogelijk dat u informatie geeft over de proselieten doop. Wanneer en aan wie wordt deze bediend. Wat houdt de proselietendoop in. Hoe is deze doop te zien t.o.v. de doop van Johannes de Doper en de Christelijke doop. Hoe verhoudt deze doop zich ten opzichte van de besnijdenis. Hoe beoordeelden de Schriftgeleerden de proselietendoop.

ANTWOORD

Eigenlijk is het voor de eerste eeuw van onze jaartelling onjuist om te spreken over de proselietendoop. Ik noemde die omdat anderen haar nogal eens aanhalen ter vergelijking met de doop door Johannes.
Echter:

  1. Pas in de tweede eeuw van onze jaartelling vinden we de eerste sporen van een proselietendoop;
  2. Het woord 'doop' is dan misleidend want het ging om een reinigingsbad in aanvulling op de besnijdenis.

De Schriftgeleerden konden in de eerste eeuw nog geen mening hebben over iets dat pas opkwam in de tweede eeuw. En nieuwtestamentici die de doop door Johannes zien als een soort proselietendoop, halen de eeuwen wat door elkaar.

Afdrukken