Skip to main content

Maria van Betanië een van de twaalf kroongetuigen van het evangelie

Maria van Betanië: lijden van het koninkrijk

Verwerkingsblad voor groepsbespreking

 Ga vanuit de bijbel naar het thema toe: lees Matteüs 16,21-23; 17,22-23; 20,17-19; 26,1-13

Een lied om te zingen:

Jezus, om uw lijden groot,
om uw leven en uw dood
die volbrengen ’t recht van God,
Kyrie eleison.

Om de zalving door een vrouw,
vreugdeolie, geur van rouw,
teken van wat komen zou,
Kyrie eleison.

Om de doornen van uw kroon,
om de gees’ling en de hoon,
roepen wij, o Mensenzoon,
Kyrie eleison.

Heer, om uw vijf wonden rood,
om uw onverdiende dood,
smeken wij in onze nood,
Kyrie eleison.

Liedboek voor de kerken (1973) lied 178:1,3,8,10 [Nieuw: 580:1,3,8,10] 

 

1. Volgens sommigen heeft de boodschap van het hemelrijk niet zoveel te maken met de lijdensweg van Jezus. Lees elkaar eens de volgende teksten voor (vier `groepjes’) en leg dan uit hoe Jezus’ lijden verbonden is met het rijk van God: (1) Lc.9,22-26; (2) Lc.22,16-18; (3) Joh.18,36-37 ; (4) Lc.23,42-43.

2.Stelling: Je kunt het lijdensevangelie van onze Heiland niet goed begrijpen of presenteren, wanneer je niet gelooft in Genesis 1-3 en daar ook begint te lezen. Bespreek met elkaar deze stelling, maar lees eerst samen de nu volgende toelichting door.

Paulus noemt Jezus Christus (`de zoon van de mens’) de `laatste Adam’ (1 Kor.15,45). Hij schrijft aan de christenen in Rome: `Zoals door de ongehoorzaamheid van één mens alle mensen zondaars werden, zo zullen door de gehoorzaamheid van één mens alle mensen rechtvaardigen worden’ (Rom.5,19). Om het evangelie te begrijpen, moet je dus beginnen bij Adam (zoals Paulus ook doet op de Areopagus in het heidense Athene, Hand.17,26). Jezus Christus heeft vaak gezegd dat in zijn lijden de Schriften vervuld moeten worden. En ook die Schriften beginnen bij Adam. Jezus’ lijden is het lijden van een mens, maar je begrijpt het pas goed en je kunt het pas goed presenteren wanneer je ziet dat hier De zoon van de mens, De zoon van Adam lijdt. 

Bespreek nu bovenstaande stelling en vraag jezelf en elkaar eens af of je Genesis 1-3 net zo liefhebt als Matteüs 26-27.

3. Het door Jezus vaak aangekondigde lijden voltrok zich in enkele dagen en nachten. Het was een korte periode vergeleken bij wat veel mensen soms jarenlang aan onrecht, gevangenschap en marteling moeten doorstaan. Waarom is het lijden van Jezus onvergelijkbaar met dat van alle andere mensen?

4. In Romeinen 6,3-4a lezen we: `Weet u niet dat wij die gedoopt zijn in Christus Jezus, zijn gedoopt in zijn dood? We zijn door de doop-in-zijn-dood met Hem begraven.’ Heftige woorden: we zijn begraven! Het lijkt zo onwerkelijk: breng het toch eens voor jezelf onder woorden.

5. Bij zijn lijdens-sacrament sprak Jezus: `Mijn bloed wordt vergoten tot vergeving van zonden’ (Mt.26,28). Dit is wat wij kortweg noemen: het evangelie van `verzoening door voldoening’. Ook te vinden in het werk van Tim Keller. Wat vind je van de volgende uitspraak van een protestants theoloog:

`Het evangelie is Christus, en niet een bepaalde theorie over verzoening. Er zijn diverse manieren om het evangelie te verwoorden. De vraag is of Kellers versie van het evangelie de enige is die je op het missionaire werkveld kunt gebruiken’ (ND 7 maart 2014).


6. Het flesje nardusolie van Maria in Betanië zag er misschien wel net zo uit als dit Romeinse parfumflesje. Ze moet het al langer in huis hebben gehad. Voor de grote dag van Jezus’ begrafenis. Ze kon er met niemand over praten, want alleen zij had lang genoeg en goed genoeg naar Jezus geluisterd om te begrijpen wat er moest gaan gebeuren. Wanneer je met heel je hart naar Jezus luistert, word je misschien wel eenzaam onder de mensen. Maar je krijgt een schat in je hart die niemand je kan afnemen. Ja toch?! 

In één woord!

Aan het eind van de bespreking kan ieder eerst voor zichzelf op een blaadje het woord schrijven dat het beste samenvat wat je uit deze Bijbelles meeneemt voor jezelf. Schrijf daarna de woorden die ieder koos op een groter blad papier. Kijk of je daar samen een kernwoord uit kunt kiezen dat door meer of door iedereen wordt herkend.

Je kunt het meest herkende woord op een vaantje schrijven met de kleur van deze drie Bijbellessen (blauw). Op den duur krijg je een slinger met twaalf vaantjes in vier kleuren: het snoer dat je groepsavonden verbindt.

Samen danken met woorden van Petrus die hij ook eerst moest leren zeggen

Sluit af met gezamenlijk gebed :

(1 Petrus 2,23-25; 5,11)

Onze hemelse Vader: dat wilt U zijn dankzij uw Zoon, onze Heiland.
Wij willen Uw Zoon daarvoor danken en loven.
U, Here Jezus Christus, Zoon van de Vader,
U werd gehoond en hoonde zelf niet.
U leed en dreigde niet.
U liet het oordeel over aan Hem die rechtvaardig oordeelt.
U hebt in uw lichaam onze zonden het kruishout op gedragen,
opdat wij, dood voor de zonde, rechtvaardig zouden leven.
Door uw striemen zijn wij genezen.
Eens dwaalden wij als schapen,
nu zijn we teruggekeerd tot U die de Herder bent,
tot U, die onze ziel behoedt.
U komt de macht toe voor eeuwig. Amen.