Skip to main content

Maria een van de twaalf kroongetuigen van het evangelie

Maria: geboorte aan het begin

Verwerkingsblad voor groepsbespreking

Ga vanuit de bijbel naar het thema toe: lees Lucas 1,26-45

Een lied om te zingen:

Er is een roos ontloken
uit barre wintergrond,
zoals er was gesproken
door der profeten mond.
En Davids oud geslacht
is weer opnieuw gaan bloeien
in ’t midden van de nacht.

Die roos van ons verlangen, dat uitverkoren zaad,
Is door een maagd ontvangen
uit Gods verborgen raad.
Maria was bereid
toen Gabriël haar groette
in ’t midden van de tijd.

Liedboek voor de kerken (1973) lied 132:1-2 [Nieuw: 730:1,2]

Het thema kun je bespreken aan de hand van de volgende punten:  

1. Je ziet hier een eeuwenoude muurschildering waarop is afgebeeld hoe Maria wordt gegroet door de engel Gabriël. Zo zag het er natuurlijk niet uit in Nazaret. Maar lees nu nog eens Lucas 1,28-30.
- Op welke manier heeft de schilder de inhoud van wat hier wordt beschreven in beeld willen brengen?
- Probeer je eigen gevoel bij deze verzen en bij dit schilderij eens onder woorden te brengen.
- Onder Protestanten heeft Maria als de `de gezegende van alle vrouwen’ (Lucas 1,42) niet zo’n duidelijke ereplaats. Wat vind je daarvan?

2. De gedenkmaaltijd van onze Heiland lijkt iets voor de tijd van Goede Vrijdag en Pasen. Toch vieren we in dat avondmaal ook zijn menswording. Probeer dat eens uit te leggen.

3. Matteüs weerlegt in de eerste twee hoofdstukken van zijn evangelie de laster die onder de Joden over de komst van Jezus werd verbreid. Het geloof van zijn joods-christelijke lezers werd met die laster bestookt. In de Bijbelstudie wordt dit besproken (1.2).
- Waarom zou Matteüs in deze hoofdstukken zo vaak wijzen op de vervulling van de profeten?
- In de tweede eeuw beriepen de christenen zich tegenover hun heidense aanvallers ook vaak op de oude profetieën. Doe je dat zelf ook wel in gesprekken met anderen? Waarom wel of niet?

4. Rond Kerst horen we veel over `vrede op aarde’, over `het kerstkind’, over `het menselijke van God’ en er worden soms beschuiten met muisjes rondgedeeld. Hoe vind je dat? Hoe zou je zelf aandacht aan het feest van Christus’ geboorte willen geven thuis of in de gemeente?

5. Welk kerkelijk feest spreekt je het meest aan? Waarom?

6. Op welke manier heeft de menswording van je Heiland een plaats in je eigen leven?

In één woord!

Aan het eind van de bespreking kan ieder eerst voor zichzelf op een blaadje het woord schrijven dat het beste samenvat wat je uit deze Bijbelles meeneemt voor jezelf. Schrijf daarna de woorden die ieder koos op een groter blad papier. Kijk of je daar samen een kernwoord uit kunt kiezen dat door meer of door iedereen wordt herkend.

Je kunt het meest herkende woord op een vaantje schrijven met de kleur van deze drie Bijbellessen (rood). Op den duur krijg je een slinger met twaalf vaantjes: het snoer dat je groepsavonden verbindt.

*

Samen danken met Elisabet

Sluit af met gezamenlijk gebed:

Je zou daarvoor deze keer de woorden kunnen ontlenen aan Elisabet (Lucas 1,42-45)

Vader van onze Heiland,
Samen met Elisabet danken wij U voor het geschenk van uw zoon.
U verraste haar met het bezoek van de moeder van haar Heer.
U toonde zijn grootheid toen U Johannes voor Hem deed opspringen in de moederschoot!!
Gezegend onder de vrouwen is Maria, zijn moeder.
Gezegend de vrucht van haar schoot, onze Verlosser en Koning.
Wij prijzen haar zalig die U met de genade van het geloof hebt vervuld.
Wij loven Uw naam omdat U woord hebt gehouden voor eeuwig.

Amen.