Skip to main content

Maria een van de twaalf kroongetuigen van het evangelie

Waarom wilde Jozef wijken?

Vraag

Jozef wilde het veld ruimen: wat zijn mogelijke redenen hiervoor? Culturele (Jozef zou anders Maria moeten stenigen wegens overspel) of godsdienstige (uit nederigheid wilde Jozef plaatsmaken). Wilde Jozef Maria beschermen? Of zat er iets anders achter?

ANTWOORD

Jozef hoorde van Maria wat Gabriël had gezegd. Maria werd zwanger bevonden uit de Heilige Geest (Matteüs 1,18). Haar geheim mocht hij delen. Dat vervulde hem met vrees en ontzag om Maria tot zich te nemen (1,20). Hij was immers een rechtvaardig man (Mt.1,19). De engel wijst hem als zoon van David dan zijn plaats in dit goddelijk gebeuren (1,21-23). Hij mag als Davids nageslacht de beloofde Zoon uit genade ontvangen. Het is zijn voorrecht aan dit Kind de naam te mogen geven (Mt.1,25b). Het zal op zijn naam staan en zo ook opgroeien. Jozef krijgt een vaderlijke taak: hij mag zich niet terugtrekken!