Skip to main content

Maria een van de twaalf kroongetuigen van het evangelie

De impact van de kindermoord in Betlehem

Vraag

Wanneer de geboortegeschiedenis toentertijd eigenlijk niet eens zo heel veel publieke aandacht zou hebben gekregen, hoe zal dat dan gegaan zijn na de kindermoord in Bethlehem. Dat kwam toch wel allemaal door die geboorte. Mensen zullen toen toch geweten hebben waarom al die jongetjes zijn omgebracht? Zal dan niemand zich gerealiseerd hebben dat Jezus nog leefde, ook niet toen hij opgroeide? Dat is zo’n enorm drama geweest die ‘kerst’, het lijkt haast onvoorstelbaar dat dat gewoon werd geaccepteerd en dat mensen niet naar de oorzaak van dit alles hebben gekeken...Het is in onze tijd met alle media enz niet in te denken dat dat niet tot op de bodem uitgezocht zou worden, men hier achter zou komen en tot in detail zou volgen jarenlang. Ik vind het lastig te begrijpen dat die geboorte daarom niet een enorme impact heeft gehad...

ANTWOORD

In het Nieuwe Testament vinden we een aantal gebeurtenissen rond Jezus’ geboorte zonder dat er verder iets wordt verteld over de verdere geschiedenis in die tijd en daarna. Dat kan een eenzijdige indruk wekken. Vooral omdat de kindermoord te Betlehem nu een heel bekend feit is, ook uitgebeeld op schilderijen enz. Destijds was het niet zo’n `uitgelicht’ feit. Betlehem was een klein dorp en haalde niet gauw het nieuws (er waren ook geen kranten of TV of journalisten). Herodes heeft echt heel wat meer moorden op zijn geweten en dat geldt ook van de latere Romeinse stadhouders. Zo heel bijzonder was een incident als te Betlehem niet. Denk bijv. eens aan de onrustige jaren op de Balkan waar een moordpartij in een klein dorpje na korte tijd kon wegvallen achter veel meer en veel grotere onheilsverhalen. Bovendien is het de vraag of men in Betlehem verband heeft gelegd met het kindje van Maria dat weer met de ouders was vertrokken (Maria was geen inwonende van Betlehem). We zullen het meer zo moeten zien, dat latere christenen die het intieme verhaal van de geheime vlucht naar Egypte te horen kregen, ook verband leerden leggen met een misschien wel bijna vergeten detail uit de judese geschiedenis van die tijd (dat Herodes nog een keer een paar kinderen van 0-2 jaar had gedood in een of andere represaille-maatregel voor wie weet wat eigenlijk).