Skip to main content

Maria een van de twaalf kroongetuigen van het evangelie

Kerstkindje voor iedereen?

Vraag

(1) De Here Jezus roept in het O.T. iedereen op om te komen: Komt allen tot Mij, die vermoeid en belast zijt en Ik zal u rust geven. We mogen zo komen. Ook in het N.T. is dat zo. Alleen lijkt het of we aan een aantal ‘voorwaarden’ moeten voldoen: Gods geboden houden, iedereen liefhebben. We horen sommigen zeggen dat dat niet te volbrengen is. We kunnen daarbij denken aan mensen, die zeggen dat God hen zo gemaakt heeft. Daarom hoef je er niet tegen te strijden. Het Opwekkingslied zegt dat ook: je mag komen zoals je bent (werd vaak gezongen zonder uitleg) in mijn vorige gemeente. Zondag 44 zegt toch duidelijk dat we mogen beginnen met te strijden tegen de zonde?

(2) Lucas 1,35: De engel antwoordde: ‘ De heilige Geest zal over je komen en de kracht van de Allerhoogste zal je als een schaduw bedekken. Daarom zal het kind dat geboren wordt, heilig worden genoemd en Zoon van God.” Als er ook nog staat dat het Kind verwekt is door de Heilige Geest, dan is het toch helemaal niet meer uit te leggen aan de moslims? Maar dat hoeft toch ook niet, er zal geloofd moeten worden?

(3) Johannes 17 is duidelijk over de uitverkiezing. Er staat ook dat de Here Jezus alleen bidt voor degenen, die Hem gegeven zijn. Mag je wel zeggen tegen mensen bij evangelisatie-activiteiten dat Christus u lief heeft en een roos aanbieden? Als Christus van iedereen houdt, is de hel dan wel te verklaren?

ANTWOORD

1. Soms wordt over het evangelie de indruk gewekt dat God de mensen neemt zoals ze zijn (je mag komen zoals je bent). Het lastige is dat dit waar en onwaar is. Het is in zijn kortheid een vervorming. De HERE God neemt ons als zondaren helemaal niet zoals we zijn: Hij wil ons juist bevrijden van de zonden (daarom werd de Messias JEZUS genoemd, omdat Hij zijn volk van zonden zou verlossen, Matteüs 1,21)! Het is echter wel heel bijzonder dat die bevrijdende liefde uitgaat tot wat verloren is, lelijk, schuldig, heidens. God neemt ons niet zoals wij zijn: gelukkig niet! Maar Hij wil ons in zijn genade juist maken tot wat wij niet zijn. Wat een liefde! De oproep tot bekering en geloof: daar gaan we beter van worden.

(2) Nee, aan moslims evenals trouwens aan ons moet niet iets worden uitgelegd van het mysterie van God, maar zij en wij moeten dat leren geloven. Moge de Geest de harten van velen daarvoor nog openen!

(3) Ik zou onderscheiden tussen de algemene mensenliefde van God waardoor Hij voor ons allen zeer lankmoedig is en ook Nineve spaarde, o.a. vanwege de kindertjes. En anderzijds de bijzondere verlossende en wederbarende liefde van God waarmee Hij roept tot Christus. Ik zou bij evangelisatie dan ook vooral eerst over God spreken en over onze miskenning van Hem en onze ondankbaarheid: Nederland vergeet zijn Schepper en Weldoener! Dan heb je een punt aangewezen om op te roepen tot inkeer en terugkeer. En wanneer de Here een deur opent, kun je van daaruit ook de weg wijzen van vergeving voor wie tot geloof komt. Zoals Johannes de Doper deed. En onze Heiland. En zijn apostelen.