Skip to main content

Nicodemus een van de twaalf kroongetuigen van het evangelie

NICODEMUS

Niet om zijn wonderen is Jezus gekruisigd, maar om zijn onderwijs. Iemand die dat heel goed wist, is rabbi Nicodemus. Hij heeft als leraar in Israël veel aandacht gegeven aan het onderwijs van Jezus. Hij wist ook dat zijn collega-rabbijnen Jezus juist vanwege dat onderwijs wantrouwden en tenslotte zelfs vervolgden. Voor hen was zijn kruisdood niet verdrietig, maar een terechte veroordeling van een (in hun ogen) godslasterende leraar.


Onderwijs: voor leerlingen van de koning  
De Bijbelstudie is gewijd aan Jezus als Leraar in Israël. Hij predikt de nabijheid van het hemelrijk. En Hij wijst de weg daarheen. Genadige wonderen en vernieuwde geboden gaan hand in hand. De Bergrede laat zien dat de weg die Hij zijn leerlingen wijst, verder brengt dan de wet van Mozes.