Skip to main content

Johannes een van de twaalf kroongetuigen van het evangelie

Simon: evangelie over het begin

Verwerkingsblad voor groepsbespreking

Ga vanuit de bijbel naar het thema toe: lees Marcus 1,1-4.14-15; 16,9-15

Een lied om te zingen:

Heft op uw hoofden, poorten wijd!
Wie is het die hier binnenrijdt?
Begroet Hem, Heer der heerlijkheid
En Heiland vol barmhartigheid!
Hij geeft de wereld ’t leven weer.
Juicht blijde, zingt uw God ter eer,
looft Hem, die sterk van daad
de deuren binnengaat.

Liedboek voor de kerken (1973) lied 120:1 [Nieuw: 350:1]

Het thema kun je bespreken aan de hand van de volgende punten:

1. Al in de eerste eeuwen is de leeuw het symbool geworden voor (het evangelie van) Marcus. Het is een leeuw met vleugels, zoals je op de afbeelding ziet. Dat herinnert aan de vier dieren rond de troon van de allerhoogste God.
- Zoek het eens op in Openbaring 4,6-8. Behalve de leeuw zie je nog drie gestalten. Daarvan zijn de symbolen voor de andere drie evangeliën afgeleid. Welke `gezichten’ zijn dit?
- Op de afbeelding zie je dat de gevleugelde leeuw nu een boek vasthoudt: het evangelie. Dat lijkt iets anders dan de heerlijkheid van God. Toch zou je het evangelie wel met `de troon van God’ kunnen vergelijken. Leg dit eens uit aan de hand van wat je leest in het evangelie naar Johannes (1,1-2.14; 20,30-31).

2. Paulus schrijft in Galaten 1,6-9 dat er `geen ander evangelie’ is dan hij zelf heeft gepredikt. Toch hebben wij niet één, maar vier evangeliën. Hoe kan dat? Wat zeg je tegen een buitenkerkelijke als je hem/haar wilt duidelijk maken dat het in die vier boeken om één evangelie gaat?

3. Vroeger waren de symbolen van de vier evangeliën vaak afgebeeld op de preekstoel. Je ziet een voorbeeld uit Hardegarijp (ca. 1669). Aan de voorkant het symbool van de leeuw (Marcus). Onder de preek konden de mensen naar die symbolen kijken. Wat betekent het voor de predikant, dat hij bij elke preek omringd is door die vier symbolen? En wat zou het voor jezelf als luisterende gelovige kunnen betekenen?

4. Wanneer je met regelmaat afwisselend elk van de vier evangeliën leest, krijgt ieder evangelie op den duur een eigen gezicht voor je. Zijn er mensen in je groep die hier al wat meer over kunnen zeggen vanuit hun eigen leeservaring?

5. In Marcus 16,19-20 lezen we over tekenen die de verbreiding van het evangelie op de voet volgen. Welke voorbeelden geeft het boek Handelingen daarvan? Misschien kent iemand ook voorbeelden uit de zendingsgeschiedenis? Volgens sommigen behoren die wonderen bij de standaard kenmerken van de gemeenten en/of van de christenen. In de Bijbelstudie kwam dit onderwerp aan de orde (je vindt er ook iets over in de Vragenrubriek en in een bijlage). Wat vind je er zelf van?

6. In het evangelie naar Marcus klinkt de stem van Simon Petrus, fundament van de kerk. Zelf is Petrus al sinds vele eeuwen opgenomen in de heerlijkheid van zijn Heiland. Het lijkt daardoor alsof hijzelf en zijn evangelieverhaal wat buiten onze werkelijkheid van aanvechting en strijd staan. Toch zou Petrus kunnen zeggen: `Wat denk je dan van mijn eigen leven toen ik nog op aarde was?’ Praat nog eens door over wat je leest in Johannes 21,18-19 en 1 Petrus 5,1.6-11.

 In één woord!

Aan het eind van de bespreking kan ieder eerst voor zichzelf op een blaadje het woord schrijven dat het beste samenvat wat je uit deze Bijbelles meeneemt voor jezelf. Schrijf daarna de woorden die ieder koos op een groter blad papier. Kijk of je daar samen een kernwoord uit kunt kiezen dat door meer of door iedereen wordt herkend.

Je kunt het meest herkende woord op een vaantje schrijven met de kleur van deze drie Bijbellessen (rood). Op den duur krijg je een slinger met twaalf vaantjes in vier kleuren: het snoer dat je groepsavonden verbindt.

Samen danken met Paulus

Sluit af met gezamenlijk gebed:

Je zou daarvoor deze keer de woorden kunnen ontlenen aan Paulus (1 Timoteüs 3,16)

U, onze God, bent geopenbaard in het vlees.
Groot is het geheimenis van uw lieve Zoon!
Hij is gerechtvaardigd in de Geest,
Is verschenen aan engelen,
is gepredikt onder ons, heidenen,
is geloofd in de wereld,
is opgenomen in heerlijkheid.
Geprezen bent U, God van Marcus en alle evangelisten.
Laat uw geheim in vele harten geloof vinden.
Laat het ons blijven leiden, persoonlijk en samen.
Tot eer van U, Vader, Zoon en Heilige Geest! Amen.