Skip to main content

Johannes een van de twaalf kroongetuigen van het evangelie

Is Marcus dezelfde als Johannes Marcus of niet?

Vraag

Is Johannes Marcus dezelfde als de ons bekende Marcus?

ANTWOORD

Ja! Hij heet van huis uit Johannes (Hnd.13,5.13), had een tweede naam (Marcus) waarmee hij gemakkelijker kon worden onderscheiden van anderen met de naam Johannes. Zo wordt hij ook wel aangeduid als Johannes Marcus (zie Hnd.12,12.25; 15,37). Blijkbaar is de enkele naam Marcus later gebruikelijk geworden (Hnd.15,39 en in de brieven van Petrus en Paulus).