Skip to main content

Johannes een van de twaalf kroongetuigen van het evangelie

Heeft Petrus opvolgers?

Vraag

Wil je de kerk bewaren bij het geloof van de apostelen dan kan dat niet zonder mensen die daarvoor verantwoordelijk zijn en zijn aangesteld. Zijn wij dat niet teveel kwijt geraakt? En een korte vraag die er mee samenhangt : waar zijn de bisschoppen gebleven? (waar de bisschop is - daar is de kerk).

ANTWOORD

Deze vraag gaat over de idee van successie. Dat onderwerp is te groot om hier bevredigend af te handelen. Een enkele opmerking. 1. De Heiland heeft geen successie voor Petrus ingesteld (daarover ging het). 2. De gedachte aan een algemene leer-successie (de kerk kan zich alleen legitimeren met het paspoort van de apostolische leer) is zowel door rooms-katholieken als door protestanten aanvaard. 3. Het is zeker juist, dat die overdracht van de apostolische leer ook te maken heeft met een opeenvolging van betrouwbare mensen als overleveraars (de personen; 2 Timoteüs 2,2). 4. Mijns inziens heeft die persoonlijke opeenvolging niet een eigen onafhankelijke legitimatiekracht: die persoonlijke opeenvolging is nodig en moet in ere blijven, maar haar rechtvaardiging dankt zij aan het blijven bij de apostolische leer (dit is de lijn van de Reformatie tegenover Rome). Waar de goede leer is, daar is de bisschop! 5. Nu zouden we verder moeten spreken over ambten in de kerk, verantwoordelijkheden voor de opleiding van betrouwbare predikers enz. Maar dat voert hier te ver.