Hoe volgen de tekenen de gelovigen (Marcus 16,17a)?

Vraag

In de NBV staat dat gelovigen herkenbaar zullen zijn aan de tekenen? Geldt dit voor alle gelovigen?

ANTWOORD

De NBV is hier niet erg precies, zoals blijkt bij vergelijking met andere vertalingen:

NBV: Degenen die tot geloof zijn gekomen, zullen herkenbaar zijn aan de volgende tekenen.

HSV: En hen die geloofd zullen hebben, zullen deze tekenen volgen.

NBG-Vertaling 1951: Als tekenen zullen deze dingen de gelovigen volgen

1. Door de kortheid van de notities in Marcus 16,9-20 is niet op het eerste gezicht duidelijk of in 17a met `hen die tot geloof zijn gekomen’ de nieuw gedoopten uit vers 16 zijn bedoeld of de apostelen die na de opstanding van ongeloof bekeerd moesten worden tot geloof (vers 14). 

2. Wel is duidelijk dat het gaat over tekenen die volgen. Dat werkwoord komt terug in vers 20.

NBV: De Heer… zette hun verkondiging kracht bij met de tekenen die ermee gepaard gingen.

HSV: De Heer…bevestigde het Woord door de tekenen die erop volgden.

NBG-Vertaling 1951: De Here bevestigde het woord door de tekenen die erop volgden.

Afdrukken