Skip to main content

Titus een van de twaalf kroongetuigen van het evangelie

TITUS

De Griek Titus heeft een actief aandeel mogen hebben in het onderwijzen van andere pas bekeerde heidenen. Omstreeks het midden van de eerste eeuw is hij als medewerker in het evangelie door Paulus op Kreta gestationeerd: hij moest de nieuwe christenen op dit eiland verder onderwijzen. Maar hoe moesten zij nu leven, in afwachting van het hemelrijk? Gelukkig zijn we nog in het bezit van zijn instructiebrief. Daarin kon hij lezen wat het profiel moest zijn voor het christendom op Kreta en elders. 

 
Gods wet voor alle mensen
De Bijbelstudie bespreekt de vraag of er nog een wet geldt voor christenen onder de genade. Titus moest iedereen opwekken tot goede werken: hoe verhoudt zich dit tot de schijnbaar negatieve uitspraken van Paulus over de wet in sommige van zijn brieven? Het apostelbesluit blijkt hier richtinggevend te zijn.