Skip to main content

Bijbelstudie over Bijbelboek hebreeen

Literatuursuggesties

Literatuursuggesties
Dr. H.R. van de Kamp, Hebreeën. Geloven is volhouden. Met een bijdrage van dr. Jakob van Bruggen (Hebreeën 10,19-13,25). Serie: Commentaar op het Nieuwe Testament. Derde serie. Uitg. Kok, Kampen 2010. Derde druk: Kok, Utrecht 2013.
 
Dr. P.H.R. van Houwelingen, De brief aan de Hebreeën. In: dr. P.H.R. van Houwelingen (red.), Apostelen. Dragers van een spraakmakend evangelie. Serie: Commentaar op het Nieuwe Testament. Derde Serie. Uitg. Kok, Kampen 2010, 126-137.
 
Dr. J. de Vuyst, De brief aan de Hebreeën. Een woord van opwekking, ingeleid, en voorzien van aantekeningen, vertaald. Uitg. Kok, Kampen 1995.
 
Dr. D. Holwerda, Hebreeën. Vertaling met korte aantekeningen en achttien bredere studies. Uitg. Kok, Kampen 2003.
 
G. van den Brink e.a., Verkenningen in de Katholieke Brieven en Hebreeën. Theologische Verkenningen. Serie Bijbel en exegese 7. Uitg. Kok, Kampen 1993.
 
Al wat oudere literatuur:
C. van der Waal, Sola Scriptura. Wegwijzer bij het Bijbellezen. Deel III. Mattheüs-Openbaring. RB serie, Goes 1970, 179-187.