Skip to main content

banner algemeen

Bijlagen

 

Bij iedere Bijbelstudie zijn één of meer bijlagen gevoegd. Daarin worden meer algemene onderwerpen behandeld, samenhangend met het thema van die Bijbelstudie. Het zijn zelfstandige opstellen die ook los van een Bijbelstudie gelezen kunnen worden. Daarom worden ze in dit menu samengebracht.
De vragen die in deze opstellen expliciet ter sprake komen, zijn ontleend aan de mondelinge en schriftelijke bespreking van de Bijbelstudies in een landelijke cursus (zie Cursus en website). 

Nummering
De bijlagen zijn genummerd naar de Bijbelstudies die er aanleiding toe gaven.

Extra bijlage

In de afdeling Kroongetuigen vindt men nog als extra bijlage o.a. de algemene inleiding op het geheel van deze Bijbelcursus: Met de bijbel in goed gezelschap.