Skip to main content

Bijbelstudie over Bijbelboek hebreeen

Deze website, afdeling Hebreeën

Deze website biedt materiaal voor Bijbelstudie, persoonlijk of in groepsverband.

De afdeling Hebreeën bevat drie Bijbelstudies die gewijd zijn aan de brief aan de Hebreeën.

De Bijbelstudies zijn compact en geven veel tekstverwijzingen voor zelfstudie. Bij iedere Bijbelstudie kan een audio beluisterd worden, waarin de stof breder wordt behandeld.

Het studiemateriaal op deze site vormt de neerslag van een landelijk gegeven cursus. De afdeling over Hebreeën resulteerde uit het voorjaar van het derde studiejaar. Meer over deze cursus.

Een boekje met Bijbelstudies over Hebreeën is in voorbereiding: nadere gegevens volgen.