Skip to main content

banner algemeen

Deze website, afdeling Namen

Deze website biedt materiaal voor Bijbelstudie, persoonlijk of in groepsverband.

De afdeling Namen bevat twee maal drie Bijbelstudies die zijn zijn gewijd aan Jezus' namen, veelbelovend en blijvend.

De Bijbelstudies zijn compact en geven veel tekstverwijzingen voor zelfstudie. Bij iedere Bijbelstudie kan een audio beluisterd worden, waarin de stof breder wordt behandeld.

Toegevoegd aan de Bijbelstudies in deze afdeling zijn:

  1. Vragenrubrieken (korte beantwoording van vragen die tijdens de cursus opkwamen bij de Bijbelstudie).
  2. Bijlagen (bredere behandeling van thema’s die te maken hebben met de Bijbelstudies).

Het studiemateriaal op deze site vormt de neerslag van een landelijk gegeven cursus. De afdeling over Jezus' namen resulteerde uit het vierde en laatste studiejaar. Meer over deze cursus.

Gelijktijdig met het onderdeel over Jezus' namen werd het boekje Het geheim van Jezus' namen gepubliceerd: boek en Bijbelstudies kunnen in combinatie met elkaar gebruikt worden. Meer over dit boek.