Skip to main content
Kroongetuigen van het Evangelie

Deze website, afdeling Kroongetuigen

Deze website biedt materiaal voor Bijbelstudie, persoonlijk of in groepsverband.

De afdeling Kroongetuigen bevat vier maal drie Bijbelstudies die gewijd zijn aan de komst van het evangelie.

  1. Het begin van het evangelie
  2. Het evangelie van het hemelrijk
  3. Israël en het evangelie
  4. De volken en het evangelie

De Bijbelstudies zijn compact en geven veel tekstverwijzingen voor zelfstudie. Bij iedere Bijbelstudie kan een audio beluisterd worden, waarin de stof breder wordt behandeld.

Toegevoegd aan de Bijbelstudies in deze afdeling zijn:

  1. Vragenrubrieken (korte beantwoording van vragen die kunnen opkomen bij de Bijbelstudie).
  2. Bijlagen (bredere behandeling van thema’s die te maken hebben met de Bijbelstudies).

Het studiemateriaal op deze site vormt de neerslag van een landelijk gegeven cursus. Meer over deze cursus >

Gelijktijdig met de afdeling Kroongetuigen op deze website werd het boekje Kroongetuigen van het evangelie gepubliceerd: boek en site kunnen in combinatie met elkaar gebruikt worden. Meer over dit boek >