Skip to main content
Het Bijbelboek Hebreeën

Zes Bijbelstudies
over
Het geheim van Jezus' namen

Filippenzen 2,9.11

God heeft Hem hoog verheven en Hem de naam geschonken die elke naam te boven gaat, opdat elke tong zal belijden: `Jezus Christus is Heer,' tot eer van God de Vader.