Wegwijzer

  Deze site is gegroeid uit een cursus Leren luisteren naar evangelisten en apostelen. De twaalf Bijbelstudies op deze site kunnen gebruikt worden in combinatie met de twaalf hoofdstukken in het boekje Kroongetuigen van het evangelie. Onderstaande wegwijzer geeft aan op welke manieren de Bijbelstudies persoonlijk of gezamenlijk gebruikt kunnen worden.

  NB: De Bijbelstudies gaan over Bijbelse thema's, maar ze dragen de namen van Bijbelse personen. Waarom? Om een verbinding te leggen tussen het thema van de Bijbelstudie op de site en de Bijbelse persoon die in het boekje besproken wordt.

  Persoonlijk
  Samen met anderen
  Hoe starten we als groep?

  Persoonlijk

  1. Kies voor jezelf als uitgangspunt een hoofdstuk uit het boek Kroongetuigen van het evangelie. Deze hoofdstukken gaan steeds over een persoon: ze vormen een personificatie van het thema dat behandeld wordt in de gelijknamige Bijbelstudie op de site.

   Lees daarna eerst de inleidende tekst bij die Bijbelstudie (de pagina met de Bijbelse persoon als titel). Probeer de verbinding tussen de Bijbelse persoon en het thema zo helder mogelijk te krijgen. Dan kun je van start gaan met de Bijbelstudie.

   Voor intensieve studie verdient het aanbeveling de Bijbelteksten waarnaar wordt verwezen zelf op te zoeken in samenhang met het hele Bijbelgedeelte.

  2. Je kunt ook via het menu Audiocursus de lessen over de Bijbelstudie beluisteren (gemiddeld 60 minuten per Bijbelstudie ). Het is handig om dan de Bijbelstudie, die vrijwel op de voet wordt gevolgd, erbij te hebben.

  3. Het is ook mogelijk om de ingang via het menu Bijlagen te kiezen. Je kunt dan meer over bepaalde onderwerpen lezen. Vergeet daarbij de handige zoekfunctie niet.

  4. Via het menu Contact kun je zo nodig een vraag stellen.

   

  Samen met anderen

  Behandel per keer een Bijbelstudie van de site met het daarbij behorende hoofdstuk uit het boek Kroongetuigen van het evangelie.

  Misschien ben je gewend aan het werken met een Bijbelschets bij een Bijbelboek of - gedeelte. Je zou dan even kunnen denken dat het boek Kroongetuigen zoiets is als die schets, maar dat is niet zo. Het is de Bijbelstudie op de site die het meest lijkt op wat je gewend bent van een schets. Het boekje geeft daarbij een 'persoonsfoto'. De hoofdstukken in het boek zijn een extra bij de Bijbelstudie: een personificatie van het thema dat behandeld wordt in de gelijknamige Bijbelstudie.

  VOORBEREIDING

  Lees de Bijbelstudie en lees ook het hoofdstuk over de Bijbelse persoon in het boekje. Op de inleidende pagina bij de Bijbelstudie (de pagina met de Bijbelse persoon als titel) zie je hoe de verbinding is tussen die Bijbelse persoon en het Bijbelse thema.

  BESPREKING

  1. Gebruik het submenu Verwerking. Daarin vind je bij elke Bijbelstudie suggesties voor de gezamenlijke bespreking.

  2. Je kunt er ook voor kiezen iets te doen met de audioblokjes.

   - Als groep stel je vast welk gedeelte van de Bijbelstudie het moeilijkste was of juist het belangrijkste. Samen beluister je nu het audioblokje van dat gedeelte (20 minuten). Bespreek daarna dit gedeelte.

   - Een andere mogelijkheid: spreek af dat je allemaal één of meer van de drie audioblokjes per Bijbelstudie al van tevoren beluistert. Samen neem je dan als groep de Bijbelstudie door.

  3. Wil je een bredere bespreking? Wijs dan iemand aan die de Vragenrubriek en de Bijlagen bij een Bijbelstudie doorneemt en die van tevoren aan de groep aangeeft welke onderdelen daaruit als extra voorbereid kunnen worden voor de gezamenlijke bespreking van de Bijbelstudie.

  Tenslotte: kies zelf andere varianten wanneer die beter passen bij je eigen groep.

  Interactief: Wanneer je als groep een vraag wilt opsturen, kan dit via het menu Contact.

  Hoe starten we als groep?

  Starten met voorbereidingsbijeenkomst

  Gebruik een eerste bijeenkomst met je groep om kennis te maken met het materiaal en om afspraken te maken. Hierna vind je enkele suggesties:

  Kennismaken met elkaar

  • Als je voor het eerst als groep in deze samenstelling bij elkaar komt, maak dan werk van de kennismaking. Tip: zoek een leuk kennismakingsspel op internet. Zorg dat je aan het eind van de avond elkaars namen kent, adresgegevens hebt gedeeld (inclusief mailadres) en een indruk hebt van elkaars levenssituatie. Wat je samen bespreekt moet een plek krijgen in je eigen levens, werk daarom aan een goede onderlinge band.
  • Kom je als groep al vaker in deze samenstelling bij elkaar? Besteed ook dan aandacht aan de onderlinge band. Weet je wat er speelt? Spreek naar elkaar uit wat je graag wilt uitbouwen in de groep of welke valkuilen je wilt vermijden.

  Het materiaal verkennen

  • Het boekje Kroongetuigen: Bekijk de indeling van het boekje. Welke hoofdstukken zijn er en welke vier rubrieken? Hoe herken je die?
  • Site meeroverkroongetuigen: Bekijk de site. Er zijn 12 thema's (verbonden aan de 12 bijbelse personen in het boekje), die in vier rubrieken zijn verdeeld. De kleurcode sluit aan bij de kleuren in het boekje. Ontdek dat je per hoofdstuk kunt kiezen uit een Bijbelstudie , Verwerking, Vragenrubriek en Bijlagen. In de Bijbelstudie zie je de audiofragmenten die ook te vinden zijn via het menu Audiocursus.

  Doelen stellen

  Bespreek in de groep wat je graag wilt bereiken in de bespreking de komende tijd. Wil je veel te weten komen over de Bijbelfiguren? Of ben je vooral benieuwd naar de audiofragmenten? Wil je groeien in kennis of wil je graag dat je persoonlijk geloofsleven groeit of dat je als groep je geloof meer gaat delen? Het is belangrijk om tijd te besteden aan deze doelen. Die kunnen in de groep heel verschillend liggen. Juist als je dat weet kun je rekening houden met elkaar en elkaar verder helpen. De doelen helpen je ook bij:

  Afspraken maken voor de bespreking

  Het boekje en de site bieden veel mogelijkheden. Kies daarom wat je graag wilt of wat je handig lijkt. Je hebt verschillende mogelijkheden: hierboven vind je een aantal genoemd (Samen met anderen). Bespreek met elkaar die mogelijkheden en maak je keuze. Bekijk na 2 of 3 keer of die keuze je bevalt of dat je het anders wilt doen.

  Afspraken maken voor contact

  Bespreek hoe je gemakkelijk met elkaar kunt overleggen. Een groepsapp? Een (besloten) gezamenlijke facebookpagina? Via mail? Kies een vorm die voor iedereen handig is en spreek zo nodig af wie het regelt. Handig om elkaar aan afspraken te herinneren of ervaringen te delen.

  Tip: Leuk om bij de start of bij de afronding van het boekje vooraf samen te eten.

  Afdrukken