Skip to main content

banner algemeen

Wegwijzer

De Bijbelstudies over Jezus' namen zijn gegroeid uit het vierde cursusjaar van de cursus ,,Leren luisteren naar evangelisten en apostelen''. De zes Bijbelstudies kunnen gebruikt worden in combinatie met de zes hoofdstukken in het boek Het geheim van Jezus' namen. Onderstaande wegwijzer geeft aan op welke manieren de Bijbelstudies persoonlijk of gezamenlijk gebruikt kunnen worden.

Persoonlijk
Samen met anderen
Hoe starten we als groep?

 

Persoonlijk

 1. Kies uit het menu Bijbelstudies voor jezelf als uitgangspunt één van de zes Bijbelstudies.Lees daarna eerst de inleidende tekst bij die Bijbelstudie. Dan kun je van start gaan met de Bijbelstudie. Voor intensieve studie verdient het aanbeveling de Bijbelteksten waarnaar wordt verwezen zelf op te zoeken in samenhang met het hele Bijbelgedeelte.
 2. Je kunt ook via het menu Audiocursus de lessen over de Bijbelstudie beluisteren (gemiddeld 60 minuten per Bijbelstudie; ook te beluisteren in drie blokjes van elk ongeveer 20 minuten). Het is handig om dan de Bijbelstudie, die vrijwel op de voet wordt gevolgd, erbij te hebben.
 3. Het is ook mogelijk om de ingang via het menu Bijlagen te kiezen. Je kunt dan meer over bepaalde onderwerpen lezen. Vergeet daarbij de handige zoekfunctie niet.
 4. Via het menu Contact kun je zo nodig een vraag stellen.

Samen met anderen

Behandel per keer een Bijbelstudie met het daarbij behorende hoofdstuk uit het boek Het geheim van Jezus' namen.

Misschien ben je gewend aan het werken met een Bijbelschets bij een Bijbelboek of - gedeelte. Je zou dan even kunnen denken dat het boek zoiets is als die schets, maar dat is niet zo. Het is de Bijbelstudie op de site die het meest lijkt op wat je gewend bent van een schets. De hoofdstukken in het boek geven de bredere uitwerking daarvan.

VOORBEREIDING

Lees de Bijbelstudie.

BESPREKING

 1. Gebruik het submenu Verwerking. Daarin vind je bij elke Bijbelstudie suggesties voor de gezamenlijke bespreking.
 2. Je kunt er ook voor kiezen iets te doen met de audioblokjes.- Als groep stel je vast welk gedeelte van de Bijbelstudie het moeilijkste was of juist het belangrijkste. Samen beluister je nu het audioblokje van dat gedeelte (20 minuten). Bespreek daarna dit gedeelte.- Een andere mogelijkheid: spreek af dat je allemaal één of meer van de drie audioblokjes per Bijbelstudie al van tevoren beluistert. Samen neem je dan als groep de Bijbelstudie door.
 3. Wil je een bredere bespreking? Wijs dan iemand aan die de Vragenrubriek en de Bijlagen bij een Bijbelstudie doorneemt en die van tevoren aan de groep aangeeft welke onderdelen daaruit als extra voorbereid kunnen worden voor de gezamenlijke bespreking van de Bijbelstudie.

Tenslotte: kies zelf andere varianten wanneer die beter passen bij je eigen groep.

Interactief: Wanneer je als groep een vraag wilt opsturen, kan dit via het menu Contact.

Hoe starten we als groep?

Starten met voorbereidingsbijeenkomst

Gebruik een eerste bijeenkomst met je groep om kennis te maken met het materiaal en om afspraken te maken. Hierna vind je enkele suggesties:

Kennismaken met elkaar

 • Als je voor het eerst als groep in deze samenstelling bij elkaar komt, maak dan werk van de kennismaking. Tip: zoek een leuk kennismakingsspel op internet. Zorg dat je aan het eind van de avond elkaars namen kent, adresgegevens hebt gedeeld (inclusief mailadres) en een indruk hebt van elkaars levenssituatie. Wat je samen bespreekt moet een plek krijgen in je eigen levens, werk daarom aan een goede onderlinge band.
 • Kom je als groep al vaker in deze samenstelling bij elkaar? Besteed ook dan aandacht aan de onderlinge band. Weet je wat er speelt? Spreek naar elkaar uit wat je graag wilt uitbouwen in de groep of welke valkuilen je wilt vermijden.

Het materiaal verkennen

 • Het boekje Het geheim van Jezus' namen. Zie je dat het parallel loopt met de Bijbelstudies?
 • Bekijk op deze site (www.bijbelstudiesNT.nl) de afdeling Jezus' namen. Ontdek dat je per Bijbelstudie kunt kiezen uit een Bijbelstudie , Verwerking, Vragenrubriek en Bijlagen. In de Bijbelstudie zie je de audiofragmenten die ook te vinden zijn via het menu Audiocursus.

Doelen stellen

Bespreek in de groep wat je graag wilt bereiken in de bespreking de komende tijd. Wil je veel te weten komen over de namen en over de toekomst daarvan? Of ben je vooral benieuwd naar de audiofragmenten? Wil je groeien in kennis of wil je graag dat je persoonlijk geloofsleven groeit of dat je als groep je geloof meer gaat delen? Het is belangrijk om tijd te besteden aan deze doelen. Die kunnen in de groep heel verschillend liggen. Juist als je dat weet kun je rekening houden met elkaar en elkaar verder helpen. De doelen helpen je ook bij:

Afspraken maken voor de bespreking

Het boekje en de site bieden veel mogelijkheden. Kies daarom wat je graag wilt of wat je handig lijkt. Je hebt verschillende mogelijkheden: hierboven vind je een aantal genoemd (Samen met anderen). Bespreek met elkaar die mogelijkheden en maak je keuze. Bekijk na 2 of 3 keer of die keuze je bevalt of dat je het anders wilt doen.

Afspraken maken voor contact

Bespreek hoe je gemakkelijk met elkaar kunt overleggen. Een groepsapp? Een (besloten) gezamenlijke facebookpagina? Via mail? Kies een vorm die voor iedereen handig is en spreek zo nodig af wie het regelt. Handig om elkaar aan afspraken te herinneren of ervaringen te delen.

Tip: Leuk om bij de start of bij de afronding van het boekje vooraf samen te eten.